dating site in france - Ang pagdating ng mga hapones

Additional Information Featured in the Batang Historyador series are stories of the challenges, dreams, and awakening of five children from five different relevant points of Philippine history.Each story is a glimpse in the way of life and rights of the children during these periods, and a look back at the colorful past of the country.

ang pagdating ng mga hapones-69

Matagal nang pinagtakpan ng mga Amerikano ang malagim na kasaysayan ng Digmaang Pilipino-Amerikano, at kakambal nito ang magiting na paglaban ng mga makabayang Pilipino.

Sa halip ay pinapalaganap ang larawan ng mga Amerikano bilang tagapagligtas at nagbigay ng demokrasya at kalayaan sa mga Pilipino.

Kasing-tulad ng mga kulturang Asianong taga timog-silangan, ang mga Pilipino ay nakaka-alam ng horas sa pamamagitan ng position ng araw sa langit.

Ang salitang --araw--, ay itunituring ang araw at --gabi-- ay itinituring para sa magdamag.

--Umaga,-- ay ang panahon sa pagitan ng alas sais ng umaga at bago mag alas dose ng hapon kung saan ang araw ay nakapanik na sa langit.

--Tanghali,-- ay ang alas dose ng hapon o gitna ng araw.

Tila nabaon na lamang sa limot ang pagdurusa ng sambayanang Pilipino sa kamay ng mapang-abuso at mapanlinlang na imperyalistang US.

Sa harap ng patuloy na panghihimasok ng Estados Unidos sa ating bansa, mahalagang sariwain ang mga tunay na pangyayari sa Digmaang Pilipino-Amerikano at basagin ang ilusyon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa.

--Madalingaraw,-- ay talagang katumbas ng ang araw ay nagmamadali na lumbas (sa langit).

Tags: , ,